تصویر روز ناسا: خوشه کهکشانی پاندورا / پهنای این عکس ۶۰ برابر قطر کهکشان راه‌شیری است

آبل ۲۷۴۴ به «خوشه پاندورا» نیز معروف است و به نظر می‌رسد که از ادغام سه خوشه کهکشانی عظیم شکل گرفته باشد. این ابرخوشه کهکشانی در فاصله ۳.۵ میلیارد سال‌نوری از ما در صورت‌فلکی حجار (سنگ‌تراش) واقع در نیمکره جنوبی آسمان قرار دارد.

حاکمیت گرانشی این ابرخوشه در تسلط ماده تاریک است که تاروپود فضازمان را به پیچ‌وتاب درآورده و با ایجاد پدیده عدسی گرانشی، تصاویر کج‌ومعوجی از اجرام دورتر تشکیل می‌دهد. بسیاری از این تصاویر که با رنگ قرمزتر از کهکشان‌های خوشه پاندورا دیده می‌شوند، مربوط به کهکشان‌های بسیار دورتری هستند که نور آن‌ها از کیهان اولیه در جهت دیگری تابیده و تحت تأثیر عدسی گرانشی ابرخوشه، منحرف شده و تصویرهایی به‌صورت کمان‌های ناقص تشکیل داده‌ است.

تصویر روز ناسا: خوشه کهکشانی پاندورا / پهنای این عکس ۶۰ برابر قطر کهکشان راه‌شیری است

معدود نقاط درخشان شش‌پری که می‌بینید، ستاره‌های کهکشان خودمان را در پیش‌زمینه نشان می‌دهند. در فاصله برآوردشده از خوشه پاندورا، پهنای تصویری که پیش روی شماست به حدود ۶ میلیون سال‌نوری می‌رسد.

اعتبار تصویر: NASA، ESA، CSA، Ivo Labbe (Swinburne)، Rachel Bezanson (دانشگاه پیتسبورگ)، پردازش: Alyssa Pagan (STScI). برای مشاهده عکس در ابعاد بزرگ، اینجا را کلیک کنید.

منبع: تصویر روز ناسا

۵۴۵۴

دکمه بازگشت به بالا