تلاش سازمان محیط زیست برای تعامل سازنده با سمن‌ها

معاون وزیر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تلاش های این سازمان برای تعامل سازنده با سامناس ، گفت: “سامناس باید بتواند از پتانسیل خود به روش صحیح استفاده کند.”

به گزارش روابط عمومی ژیلا آگای ، معاون وزیر آموزش و مشارکت های مردمی آژانس حفاظت از محیط زیست ، در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی آژانس حفاظت از محیط زیست گفت که تلاش زیادی برای تعامل سازنده انجام شده است. مقامات و تصمیم گیری صحیح در مورد استفاده از فرصت هایشان. ، مشخص شده است: رشته آموزش عمومی در فوریه سال گذشته به دفتر مشارکت های عمومی منتقل شد. اکنون به صورت هفتگی برای انتشار گزارش زیست محیطی به شهرداری ارسال می شود و سنجش نیازهای آموزشی مردم از دیگر وظایف این دفتر بوده است و امیدوارم ادامه یابد.

در ادامه مراسم ، ابوالقاسم موسوی ، مدیرکل جدید بخش مشارکت های عمومی و مسئولیت های اجتماعی ، بر اهمیت مسئولیت اجتماعی تأکید کرد: “ما می توانیم آنچه را که لازم است از دستگاه های اجرایی بخواهیم. وظیفه در زمینه مشارکت عمومی. “رشته های تخصصی زمانی امکان پذیر خواهند بود که کار خود را در سطح مناسب انجام دهند. پس از آن می توانیم از مردم انتظار همکاری داشته باشیم.

موسوی با اشاره به کیفیت خوب منابع انسانی گفت: “ما باید با منابع انسانی کار کنیم.” هر متخصص دروازه ای برای اداره استان ها در زمینه ای است که در آن فعالیت می کند. جایگاه متخصصان ما ملی است ، بنابراین استانها امیدهایی دارند.

وی افزود: معرفی موضوعات زیست محیطی به مردم کار بسیار خوبی است و همه استان های ما باید با هم کار کنند. ما سیاست گذاری می کنیم ، کمک فکری می کنیم و استانها باید کار کنند.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت های اجتماعی بر اهمیت سازمان های غیردولتی و سازمان ها تأکید کرد: “با توجه به وضعیت نگران کننده در تاج ، ما نمی توانیم به دلیل این بیماری از روش های جدید مدیریت مأموریت ها و مأموریت ها چشم پوشی کنیم. «

موسوی تأکید کرد که اگر می خواهیم موفق شویم ، باید از خانواده محیط و خودمان شروع کنیم. اگر ابتدا بتوانیم مشارکت بین شرکا را ایجاد کنیم ، گام مثبتی برداشته ایم ، اما شرکای ما و خانواده های آنها با این همکاری بیگانه نیستند.

براساس پایگاه داده آژانس حفاظت از محیط زیست ، به این نتیجه رسید که “پتانسیل ها و مشاغلی وجود دارد که می توانند در بسیاری از مناطق مورد بهره برداری قرار گیرند.”

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل