اقتصادی

رونق تولید داخلی لوازم خانگی/ تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش می‌یابد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین به نقل از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، علیرضا رزم حسینی در مراسم افتتاح صنعت لوازم خانگی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عمق ساخت داخل نیز به 85 درصد افزایش یافته است و این نشان می دهد محدودیت ها و تحریم ها به فرصتی تبدیل شده اند. پرسید.

تحریم های کافی برای پایان دادن به وابستگی

وی افزود: اگرچه این تحریم ها اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است ، اما فرصت خوبی را برای توسعه عمق تولید داخلی ، کاهش وابستگی و افزایش تولید شرکت های داخلی فراهم کرده است.

وزیر سکوت وی گفت: تولیدکنندگان با افزایش سهم خود در بازار و بهبود کیفیت محصول اهداف صادراتی را تعیین کرده اند. اند.

جهش های تولیدی در لوازم خانگی وجود داشت

سیاست وزارت رزم حسینی سکوت وی شرکت های تولیدی را به تقویت و حمایت به ویژه در شرایط تحریم فراخواند و ادامه داد: جهش تولید در لوازم خانگی اتفاق افتاده است و در خودروهایی با 50 درصد افزایش تولید تا پایان سال محقق می شود.

وی با اشاره به حمایت از کاهش بوروکراسی اداری و کنترل و نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: حتی در صورت لغو تحریم ها ، استفاده از تولیدات داخلی و تولیدات داخلی اولویت خواهد داشت که این نیز سیاست سیستم است.

وزیر سکوت وی افزود: اگر محصولی قابل تولید در کشور باشد ، برای تقویت و توسعه تولید داخلی ، واردات آن را متوقف می کنیم.

دکمه بازگشت به بالا