علمی و پزشکی

پوشش بیمه‌ای مادران باردار فاقد بیمه درمانی بدون انجام آزمون ارزیابی وسع

سازمان بیمه سلامت از بوقراری پوشش بیمه برادار مادران باردار و فرزندانشان تا سن ۵ سی گوسی.

به گزارش روابط عمومیمحمد مهمدی ناصحی ، ،فت: بیمه مادران باردار و فرزندان آنان تاسن سال تصویب مجلس از سال قبسل.

وی افزود: پیسهبینی ونون همه مادران باردار بامه درمانی و وسمین در سان ی سایت سا.

او تاکید کرد: بعد از اتمام بارداری مادر و پنج کودک آزمون ارزیابی وسع انجام می‌شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا