جامعه

چندین طرح و پروژه عمرانی در دانشگاه کردستان افتتاح شد

روابط عمومی / کردستان تعدادی از پروژه های توسعه ای با مشارکت معاون وزیر علوم در دانشگاه کردستان افتتاح شد.

این پروژه ها با مشارکت معاون وزیر دارایی ، رئیس دانشگاه کردستان و رئیس سازمان برنامه و بودجه کردستان افتتاح شد.

پروژه های تشریفاتی شامل خوابگاه خواهران 699 مترمربع ، خوابگاه پسران 3،375 متر مربعی و اتاق مطالعه و سلف سرویس بین 15 خوابگاه دخترانه هورداد در سنندج است. مساحت 5000 متر مربع است.

این پروژه ها همچنین شامل یک زمین ورزشی در فضای باز برای یک خوابگاه خواهری با مساحت 1250 متر مربع است که در سال 2009 با وام های متمرکز از وزارتخانه آغاز شد و 51 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. پیش بینی می شود این پروژه در سال 1401 به پایان برسد.

بازدید از زمین مرکزی فوتبال و والیبال پسران که از سال 2015 با وام های ویژه از وزارتخانه و یک مجموعه متمرکز آغاز شد و در حال حاضر 51 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مساحت کودکان 1500 متر مربع است. پیش بینی پایان پروژه 1401 است.

بازدید از شبکه آبرسانی برای آبیاری فضای سبز دانشگاه در سال 1397 با وام متمرکز از وزارتخانه به عنوان مدیریت سبز آغاز شد و 53٪ از نظر جسمی پیشرفته است. این پروژه در سال 1401 به پایان رسید.

ساخت کتابخانه مرکزی و پروژه زیربنایی اجرایی 4900 مترمربعی در سال 1391 با وام ملی آغاز شد و پیش بینی می شود تا سال 1401 با 28 درصد پیشرفت فیزیکی به اتمام برسد.

وی همچنین با 99٪ پیشرفت فیزیکی از دانشکده صنعت و معدن قروه ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساکز در ساکز با 3500 متر مربع زیربنا اجرایی و 45٪ پیشرفت فیزیکی بازدید کرد ، در جلسات هیئت مدیره شرکت کرد و از کاخ مصر در سنندج بازدید کرد. وی معاون وزیر کردستان بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا