استانی

یک هزارو۶۰۰ میلیارد تومان وام به بخش صنعت البرز تزریق شد

بر اساس اخبار شبکه البرز ؛ علی گیاسی گفت: در این مدت 90 میلیارد تومان اشیا متعلق به بخش کشاورزی ، 300 میلیارد تومان اشیاء خدمات و تجارت ، 335 میلیارد تومان اشیاء مربوط به بخش مسکن و 130 میلیارد تومان اشیاء دیگر بخش ها بوده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این ، بند 10 (ب) قانون نیز به 107 وام به ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون تومان به مددجویان اجتماعی البرز پرداخت شد.

همچنین بند 16 (ب) از 16 اخطار ، 137 فقره به مبلغ 6 میلیارد تومان به مددجویان کمیته کمک ، 56 فقره به مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون تومان به شهدا و 484 مورد ازدواج به میزان از 23 میلیارد مبلغی پرداخت شد

در بخش مشاغل داخلی استان البرز در 2 سال گذشته ، 282 شی به ارزش 5 میلیارد و 500 میلیون تومان پرداخت شده است.

این است: 717 مورد به ارزش 305 میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان سنگین البرز ، ما 350 میلیارد تومان در بحث اقتصاد مقاومتی و سرعت تولید در این 2 سال داده ایم ، ما بحث اشتغال پایدار در روستاها را مورد بحث قرار دادیم. و عشایر مورد 132 به مبلغ 33 میلیارد و 200 میلیون روبل پرداخت شد.

علاوه بر این ، 70 میلیارد تومان از 18 هشدار برای توسعه 14 پروژه تولیدی پرداخت شده است.

48

دکمه بازگشت به بالا