استانی

۹۱۱ مددجوی کردستانی مستمری بگیر تامین اجتماعی شدند

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی از سنندج، رضا طوسی مدیر کل کمیته امداد در دیدار با مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان کردستان عنوان کرد: یکی از خدمات این نهاد پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان تحت حمایت است.

وی افزود: کمیته امداد کردستان هم اکنون حق بیمه هزار و ۶۲۰ نفر از مددجویان را به صورت ماهیانه پرداخت می کند.

طوسی گفت: توسط این نهاد طی ۱۱ ماهه امسال بیش از ۹ میلیارد تومان برای حق بیمه تامین اجتماعی این افراد پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: این افراد شامل زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح های اشتغالی هستند که در سنوات قبلی سهمیه پرداخت بیمه آنها را داشته ایم.

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان گفت: از ابتدای اجرای طرح بیمه اجتماعی مددجویان تاکنون ۹۱۱ مددجو بازنشسته شده و هم اکنون مستمری بگیر تامین اجتماعی هستند و از چرخه حمایت این نهاد خارج شده اند.

وی ادامه داد: براساس تفاهم نامه جدید با سازمان تامین اجتماعی سهمیه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ۳۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار به این نهاد داده می شود.

۴۶

دکمه بازگشت به بالا