جمعیت ایرانیان اتریش

شرایط اقتصادی اتریش چگونه است؟
کسب و کار ایرانیان

شرایط اقتصادی اتریش چگونه است؟

خصوصی‌سازی، مشارکت دولتی و جنبش‌های کارگری بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشور، در اوایل دورهٔ پس از جنگ، ملی شدند تا…
دکمه بازگشت به بالا