علمی و پزشکیکسب و کار ایرانیان

تفاوت حال کامل و حال کامل استمراری

مزایای آموزش آنلاین زبان انگلیسی + تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری در انگلیسی

تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری در انگلیسی بدین شرح است: زمان حال کامل استمراری نیز با ‘since’ و ‘for’ استفاده می‌شود. درباره اعمال نیمه تمام بحث می‌کند و اثرش تا حال باقیست. اما فراموش نشود در زمان حال کامل استمراری از افعال حالت استفاده نمی‌شود.

She’s been living here for three years.

آموزش آفلاین زبان انگلیسی |دوره زبان انلاین انگلیسی

در آموزش آنلاین زبان انگلیسی خواهید آموخت که تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری در برخی موارد دیده نمی‌شود. بدین شکل که بین این دو زمان از نظر مفهوم تفاوتی وجود ندارد. مثلا برای افعال live ,work ,study مانند مثالهای زیر:

They’ve lived in London since 2004.
They’ve been living in London since 2004.

I’ve studied French for ten years.
I’ve been studying French for ten years.

He’s worked at the company since 2009.
He’s been working at our company since 2009.

  • گاهی اوقات تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری در مفهوم و معنا است:

1- زمان حال کامل استمراری برای تاکید بر طول یک دوره زمانی که در حال گذر است کاربرد دارد. اما زمان حال کامل ساده از شامل گذر در یک دوره نیست و حالت خنثی است.

They’ve been waiting for hours! (تاکید بر یک دوره زمانی دارد).
They’ve waited for hours. (تاکید بر مدت زمان خاصی ندارد).

2- به بیان دیگر زمان حال کامل ساده اغلب برای جملاتی که از چقدر و چه تعدادی how much یا how many حرف می‌زنیم، بکار برده می‌شود..

She’s drunk three cups of coffee this morning.
She’s drunk at least a litre of coffee today.

(NOT: she’s been drinking three cups of coffee this morning).

3- زمان حال کامل استمراری اغلب تاکید بر عمل خودش دارد. در حالی که زمان حال کامل ساده بر این حقیقت متمرکز است که عمل آن تکمیل شود.

I’ve been reading the book you recommended. (I’m enjoying it, but I’m not finished).
I’ve read the book you recommended. (I’ve finished it, so we can talk about it).

در جمله اول کتابی را می‌خوانده‌ام که شما پیشنهاد کردی. یعنی هنوز خواندنش تمام نشده است.

اما در جمله دوم کتابی را که خوانده‌ام را شما پیشنهاد کردی. یعنی خواندن کتاب تمام شده است.

  • در زمان حال کامل ساده از already و yet استفاده می‌کنیم.

Have you read the book yet?
She’s finished her work already.

معمولا بستگی به تفاوت در نوع نتیجه گیری در زمان حال دارد. زمان حال کامل ساده وقتی بکار برده می‌شود که عملی به اتمام رسیده است. و نتیجه آن نیز حاصل تمام شدن همان عمل است.

I’ve eaten dinner, so let’s go out.
She’s done all her homework, so she can relax this evening.
I’ve made a cake. Would you like some?

اما زمان حال کامل استمراری وقتی استفاده می‌شود که نتیجه از خود عمل حاصل می‌شود. اما مهم نیست که کل آن عمل تمام شده باشد یا نه. نتیجه معمولا حاصل چیزی است که ما می‌توانیم بشنویم، ببینیم، بو کنیم یا احساس کنیم.

I’ve been eating dinner, so there are plates all over the table.
She’s been doing her homework, so she’s tired.
I’ve been making a cake, that’s why the kitchen is such a mess.

4- بالاخره زمان حال کامل استمراری برای تاکید بر چیزی یا عملی موقتی تاکید دارد:

She’s been running a lot recently. (She doesn’t usually do this).
Usually I study at home, but I’ve been studying in the library for the last week.

یادگیری زمان‌ها و استفاده درست از آن‌ها، گام مهمی در فرایند است. در انگلیسی ۱۲ زمان مختلف، مانند زمان حال کامل و حال کامل استمراری داریم که هر کدام در موقعیت‌های متفاوتی به کار می‌روند.

از آنجایی که ممکن است نوع کاربرد این دو زمان برای شما گیج کننده باشد، تصمیم گرفته‌ایم در این مقاله کاربرد، ساختار و تفاوت این دو زمان را به طور کامل به شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

زمان حال کامل(Present Perfect)

زمان حال کامل در زبان انگلیسی، برای اشاره به عملی استفاده می‌شود که در گذشته نامشخصی شروع شده و اکنون پایان یافته، ولی همچنان آثار آن تا زمان حال باقی مانده است. حال کامل معادل «زمان ماضی نقلی»، در زبان فارسی است.

ساختار زمان حال کامل در انگلیسی به شکل زیر است:

have / has + pp (شکل سوم افعال)

مثال برای زمان حال کامل:

I have done all my homework. Now I can go to sleep.

من همه تکالیفم را انجام داده‌ام. اکنون می‌توانم بخوابم.

1- کاربردهای زمان حال کامل

هنگامی که می‌خواهیم در مورد اقدام ناتمامی صحبت کنیم که از گذشته شروع شده و تا امروز ادامه دارد، از این زمان همراه با کلماتی مثل “since” یا “for” استفاده می‌کنیم.

We have lived in Shiraz for 10 years.

ما ۱۰ سال در شیراز زندگی کردیم. (هنوز هم در این شهر هستیم)

  • بیان کاری که به اتمام رسیده است، ولی آثارش همچنان وجود دارد.

I have lost my keys.

من کلیدهایم را گم کرده‌ام (بنابراین نمی‌توانم وارد خانه‌ام شوم)

  • بیان کاری که انجام شده، ولی زمان انجامش مهم نیست.

I have watched “Friends”.

من سریال فرندز را دیدم. (خود اقدام مطرح است و زمان مهم نیست)

برای بیان رویدادهایی که زمانی در طول زندگی یک فرد رخ داده است. در این حالت خود تجربیات مهم است و زمان رویداد، مطرح نیست. معمولا در این حالت، استفاده از کلماتی مانند “ever” و “never” در کنار گرامر have been رایج است.

I have been to Tokyo.

من توکیو بودم.

We have never seen that film.

ما هرگز این فیلم را ندیدیم.

They have visited Paris three times.

آن‌ها سه بار از پاریس دیدن کرده‌اند.

2- منفی کردن زمان حال کامل

برای منفی کردن افعال طبق فرمول زیر، از “not” استفاده می‌شود:

have / has + not + pp

مثال:

I have not eaten breakfast today.

من امروز صبحانه نخورده‌ام.

3- سوالی کردن زمان حال کامل

سوالی کردن در زبان انگلیسی، به چند شیوه انجام می‌شود که عبارتند از:

این روش ساده‌ترین حالت سوالی کردن در جملات انگلیسی است. تنها کافی است جای “have” یا “has” را با فعل اصلی در جمله عوض کنید.

have / has + فاعل + pp

مثال:

Have I missed the bus?

آیا اتوبوس را از دست داده‌ام؟

در این نوع سوالات از کلمات “Five wh” شامل “when”، “where”، “what”، “who”، “why” و کلمه “how” استفاده می‌کنیم. برای استفاده از این روش، تنها کافی است ابتدا طبق فرمول بالا جای “have” یا “has” را با فاعل جابجا کرده، سپس این کلمات را به ابتدای جمله اضافه کنیم.

What + have / has + فاعل + pp

مثال:

What have you done today?

امروز چه کار کرده‌اید؟

4- قیدهای زمان حال کامل

از قید های زمان حال کامل می توان به “yet”، “just”، “already”، “almost” “lately”، “recently”و غیره اشاره کرد.

مثال:

I have not washed the dishes yet.

من هنوز ظرف‌ها را نشستم.

I have just washed the dishes.

من همین چند لحظه پیش ظرف‌ها را شستم.

همچنین عبارات قیدی مانند “so far”، “till now”، “until now”، “up to now”، “up to day” که به مفهوم «تاکنون» هستند، کاربرد زیادی در جملات زمان حال کامل دارند.

زمان حال کامل استمراری (Present Perfect continuous)

ساختار حال کامل استمراری در انگلیسی، ترکیبی از زمان حال کامل و زمان حال استمراری است و هنگامی به کار می‌رود که می‌خواهیم راجع به عملی که انجام آن در گذشته آغاز شده و همچنان تا الان، بدون قطع شدن ادامه دارد و ممکن است در آینده هم ادامه داشته باشد، صحبت کنیم.

به گرامر حال کامل استمراری در انگلیسی (گرامر have been ing) توجه نمایید:

فرمول حال کامل استمراری:

Have / has + been + to مصدر بدون + … ing

مثال برای زمان حال کامل استمراری در انگلیسی:

I have been living in Shiraz for 10 years.

من به مدت ۱۰ سال است که در شیراز زندگی می‌کنم.

1- کاربرد زمان حال کامل استمراری

  • کاری از گذشته آغاز و تا زمان حال ادامه دارد.

برای بیان مدت زمان اقدامات ناتمامی که در گذشته شروع شده و تا به امروز ادامه دارد. در این حالت، معمولا از کلماتی مانند “for” و “since” استفاده می‌کنیم.

I have been waiting for the bus for hours.

من ساعت‌ها منتظر اتوبوس بودم.

بیان اقداماتی که در حال وقوع بوده است و به تازگی به پایان رسیده است. این اقدامات ممکن است نتیجه قابل مشاهده‌ای نداشته باشند.

I have been running, so I am really hot.

من دویده‌ام، بنابراین گرمم است.

نکته: حال ساده کامل، بر نتیجه عمل تمرکز می‌کند، در حالی که حال کامل استمراری، بر خود عمل متمرکز است.

2- منفی کردن حال کامل استمراری

همانند حال کامل، تنها با افزودن “not”، می‌توان جملات را منفی کرد.

فاعل + have / has + not + been + to مصدر بدون + … ing

مثال:

I have not been walking.

من پیاده‌روی نکرده‌ام.

3- سوالی کردن حال کامل استمراری

در بخش زمان حال کامل، انواع شیوه‌های سوالی کردن در زبان انگلیسی را شرح داده‌ایم و دیگر نیاز به تکرار دوباره مطالب نیست. بنابراین، جهت معرفی جملات سوالی در حال کامل استمراری، تنها ساختار جملات را براساس روش‌های سوالی کردن در زبان انگلیسی را همراه با مثال معرفی می‌کنیم.

have / has + فاعل + been + to مصدر بدون + … ing

مثال:

Have you been running?

آیا دویده‌اید؟

what + have / has + فاعل + been + to مصدر بدون + … ing

مثال:

What has he been studying?

او در حال مطالعه چه چیزی بوده است؟

4- قیدهای حال کامل استمراری

برای زمان حال استمراری کامل، قیدهایی مانند “always”، “only”، “never”، “ever”، “still”، “just” و غیره به کار برده می‌شود.

مثال:

You have only been waiting here for one hour.

شما فقط یک ساعت اینجا منتظر بودید.

تفاوت حال کامل و حال کامل استمراری در انگلیسی:

برای بررسی فرق حال کامل و حال کامل استمراری به این دو مثال توجه کنید:

I have lived in Shiraz for 10 years.

من ۱۰ سال در شیراز زندگی کردم.

I have been living in Shiraz for 10 years.

من به مدت ۱۰ سال است که در شیراز زندگی می‌کنم.

همان‌طور که می‌بینید، در تفاوت حال کامل استمراری و حال کامل می توان گفت حال کامل زمانی به کار می‌رود که عملی که در گذشته انجام شده، اکنون به پایان رسیده است و ما شاهد نتایج و آثار آن هستیم. ولی در نوع استمراری، آن عمل همچنان در حال انجام است و تداوم دارد.

همچنین، حال کامل برای موقعیت‌های پایدار و قطعی که دارای نتیجه مشخص هستند، به کار می‌رود. ولی در حال کامل استمراری، از اقدامات نیمه تمام صحبت می‌شود و بیشتر تمرکز روی خود آن عمل است.

مثال:

I have written the Politics essay

مقاله سیاسی‌ام نوشته شده است. (اقدام تمام شده)

I have been writing the Politics essay

من دارم مقاله سیاسی‌ام را می‌نویسم. (اقدام هنوز در جریان است)

در جدول زیر، تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری در زبان انگلیسی به صورت مقایسه‌ای بیان شده است:

حال کامل حال کامل استمراری
استفاده از شکل سوم فعل (PP) در ساختار جمله استفاده از فعل اصلی همراه با(ing)
تاکید بر نتیجه اقدام تاکید بر فرایند اقدام
بیانگر دفعات انجام عمل بیانگر مدت زمان کار انجام شده
توصیف عملی که اکنون به پایان رسیده است. توصیف عملی که از گذشته شروع شده، در حال انجام است و ممکن است استمرار داشته باشد.
توصیف کننده فعالیت‌های مستمر و طولانی مدت توصیف کننده فعالیت‌های یا موقعیت‌های موقتی

نکته مهم در کاربرد شکل سوم افعال

اکثر افعال انگلیسی، با اضافه شدن پسوند “ed” به انتهای کلمه، به فرم سومین حالت فعل درمی‌آیند. مانند:

Simple Present Tense
مصدر
Simple Past Tense
گذشته ساده
past participle (pp)
اسم مفعول
Play Played Played

اما برای برخی افعال، این قانون صدق نمی‌کند و جز افعال بی‌قاعده هستند. مانند:

Simple Present Tense
مصدر
Simple Past Tense
گذشته ساده
past participle (pp)
اسم مفعول
Awake awoke awoken

هیچ الگوی خاصی برای افعال بی قاعده وجود ندارد، به همین دلیل بهتر است جدول افعال بی‌قاعده زبان انگلیسی را تهیه کنید و چندین بار آن‌ها را بخوانید تا بتوانید این دسته از افعال را به خاطر بسپارید.

استثنا: برخی مواقع نمی‌توان از فرم استمراری استفاده کرد.

برخی افعال، مانند افعال غیر استمراری یا Non-Action Verb را نمی‌توان در زمان‌های استمراری به کار برد. برای همین، هنگام استفاده از این نوع افعال، از فرم حال کامل استفاده کنیم.

برخی از این افعال عبارتند از:

Like / Love / Hate / Need / Prefer / Know / Realize / Suppose / Understand / Believe / Remember / Belong / Fit / Contain / Consist / Seem / See / Hear

نتیجه‌گیری

در این مقاله، گرامر زمان حال کامل (Present Perfect) و حال کامل استمراری (Present Perfect continuous) در زبان انگلیسی را به طور کامل به شما معرفی کرده‌ایم و امیدواریم که به خوبی با این مبحث آشنا شده باشید.

در صورتی که سوال بیشتری در این زمینه دارید، برای ما کامنت بگذارید تا کارشناسان ما در پاسخ شما را بدهند.

منبع: آموزش آنلاین زبان انگلیسی آرمانی

دکمه بازگشت به بالا