علمی و پزشکیکسب و کار ایرانیان

دندان ریشه دار در فال قهوه

تفسیر فال قهوه

با همراه باشید تا با تفسیر فال قهوه آشنا شوید.
فال قهوه، خواندن و تفسیر نشانه ها توسط واسطه ای است که از قهوه مانند گوی بلورین فالگیرهای کولی استفاده میکند.
قهوه ترک آسیاب شده بیش از هر نوع قهوه دیگر مورد استفاده قرار میگیرد و روند اجرای پیشگویی در همه جای دنیا یکسان است.

قهوه نوشیده میشود و فنجان محتوی تفاله قهوه با آداب خاصی بر روی نعلبکی برگردانده میشود و پس از خشک شدن مورد مطالعه فالگیر قرار میگیرد.

اشکالی که بر دیواره فنجان قهوه تشکیل شده تشخیص داده شده و تفسیر میشوند و هر کس با کمی تمرین و تمرکز و با آزاد گذاشتن ناخودآگاه خود میتواند این اشکال را به خوبی تعبیر نماید.
در واقع تفاله قهوه یا چای، اشکال ابرها، لکه های سنگفرش، گلهای قالی و استخوانهای خرگوش (که در آفریقا به کار میرود)، همه اشکال و نمادهایی هستند که میتوان آنها را با دانستن علم نشانه شناسی و مراجعه به درونیات و درک خود از هر تصویر، معنا نمود.

قیمت قهوه لاته دکتر بیز هر بسته ۲۰ عددی قهوه گانودرما لاته در مجموعه بیزما، 585 هزار تومان می باشد. به این نکته توجه کنید که قهوه لاته گانودرما دکتر بیز در مجموعه بیزما به صورت مستقیم از شرکت دکتر بیز خریداری شده است

آموزش کامل خواندن فال قهوه

فال قهوه دو نوع است. یک نوع فقط با نگاه کردن به نعلبکی تعبیر می شود. در نوع دوم که این روزها مورد استفاده است،ابتدا به فنجان سپس به نعلبکی نگاه کرده،تعبیر می شود

تفسیر دیدن (آب در فنجان) در فال قهوه

سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات

تفسیر دیدن (آتش افروخته در فنجان) در فال قهوه

نشانگر قوت و قدرت است، حاکم و سر‌پرست

تفسیر (دیدن آسیاب در فنجان) در فال قهوه

نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی می‌باشد، و با کسی به نزاع بر‌خواهد خواست

تفسیر (دیدن ابر در فنجان) در فال قهوه

خداوند به او علم و حکمت عطا می‌فرماید و مردم از علم او بهره‌مند خواهند شد

تفسیر (دیدن اردک در فنجان) در فال قهوه

سود فراوان به‌دست‌آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه

تفسیر (دیدن انار در فنجان) در فال قهوه

صاحب زنی خوش‌سیما خواهد شد

تفسیر (دیدن انگور در فنجان) در فال قهوه

بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت می‌رسد، اصراف نکنید

تفسیر (دیدن ببر در فنجان) در فال قهوه

دشمن دلیل بی‌باک، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است

تفسیر (دیدن بیل در فنجان) در فال قهوه

بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید

تفسیر (دیدن پرچم در فنجان) در فال قهوه

آماده مشکلات در زندگی باشید و از طحنه خارج نشوید

تفسیر (دیدن پل در فنجان) در فال قهوه

عبور از یک دوره زندگی به دوره‌ای دیگر است، موفقیت در زندگی

تفسیر (دیدن پنجه در فنجان) در فال قهوه

خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

خرگوش در فال قهوه |طاووس در فال قهوه

تفسیر (دیدن تخت در فنجان) در فال قهوه

به سفری بزرگ می‌رود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می‌شود

تفسیر (دیدن تیر در فنجان) در فال قهوه

حق درستی را زیر پا گذارد، و نشانه‌ای است به طرف دوست و دشمن

تفسیر (دیدن جام در فنجان) در فال قهوه

ریخت و پاش، ریخت و پاش‌کردن از اموال خود در راه دوستان

تفسیر (دیدن چاقو در فنجان) در فال قهوه

طلاق و جدائی، به‌هم‌خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی، مواظب باشید قطع نشود

تفسیر (دیدن چرخ در فنجان) در فال قهوه

چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید

تفسیر (دیدن چنگال در فنجان) در فال قهوه

در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می‌کند مخصوصاً بر دوستان نایاب

تفسیر (دیدن حلقه در فنجان) در فال قهوه

خواستگاری، ازدواج خوشبخت‌شدن در دوران زندگی و زناشوئی

تفسیر (دیدن خنجر در فنجان) در فال قهوه

خطر بزرگ، کسالت، از دوستان نایاب بپرهیزید

تفسیر (دیدن دامن در فنجان) در فال قهوه

رنج و اندوه در برابر عشق، نا‌امیدی، در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق می‌شوید.

تفسیر (دیدن دندان در فنجان) در فال قهوه

ذلالت بر یکی از اعضای خانواده است، خانواده و بستگان، غم و اندوه، گزند و زیان

تفسیر (دیدن دیوار در فنجان) در فال قهوه

مانع، دفاع از حریم، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد

تفسیر (دیدن زنبورعسل در فنجان) در فال قهوه

مال و نعمت، خیر و برکت، ارث و میراث از راه صحیح

تفسیر (دیدن ستاره در فنجان) در فال قهوه

مقام و منزلت، با علما و دانشمندان ملاقات می‌کند

تفسیر (دیدن سگ در فنجان) در فال قهوه

دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار

تفسیر (دیدن سیب در فنجان) در فال قهوه

صاحب فرزند شدن، با خیر و خوشی از راه دور دریافت‌کردن

تفسیر (دیدن شطرنج در فنجان) در فال قهوه

تهمت و دروغ، بر کسی به باطل غلبه‌کردن، بر او تهمت می‌بندند و می‌گویند

تفسیر (دیدن صدف در فنجان) در فال قهوه

دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد

تفسیر (دیدن عینک در فنجان) در فال قهوه

افراد عاقل و روشن، روشن‌بینی و قضاوت صحیح و درست کردن

تفسیر (دیدن فیل در فنجان) در فال قهوه

سمبل بزرگی، قدرت و منزلت، دوست دانشمند، با آنها هم‌صحبت شوید

تفسیر (دیدن قطار در فنجان) در فال قهوه

مسیر زندگی سختی را طی‌کردن و از اهداف خود بیمناک است

تفسیر (دیدن قوری در فنجان) در فال قهوه

خادم و خدمتگذار، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید

تفسیر (دیدن کفتار در فنجان) در فال قهوه

نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید

تفسیر (دیدن کمان در فنجان) در فال قهوه

فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می‌آید، فرزندی پسر

تفسیر (دیدن گردن‌بند در فنجان) در فال قهوه

عشق و نامزدی و شروع آن، گردن‌بند پاره قهر و جدائی

تفسیر (دیدن لامپ) در فال قهوه

به سوی روشنی و خوشبختی گام بر‌می‌دارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد

تفسیر دیدن مرغ در فال قهوه

به مال و ثروتی دست پیدا می‌کند ولی مواظب باشید بیهوده آن‌ را از دست ندهید

تفسیر دیدن مورچه در فال قهوه

نشانگر داشتن پشتکار و دور‌اندیشی، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق می‌شوید

آموزش ویدیویی خواندن فال قهوه

خواندن اشکال مختلف در فال قهوه

تفسیر دیدن نان در فال قهوه

سمبل سرور و خوشحالی است، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا می‌کند

تفسیر دیدن نیزه در فال قهوه

به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت، مسافرت دریائی

تفسیر دیدن آبشار در فال قهوه

پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

تفسیر دیدن آتش‌فشان در فال قهوه

در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید، در غیر این‌صورت این عشق مشکلات شما را بیشتر می‌کند.

تفسیر دیدن آفتاب در فال قهوه

سمبل، دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل‌بودن عقل و هوش می‌باشد

تفسیر دیدن ابرو در فال قهوه

نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال می‌باشد.

تفسیر دیدن اره در فال قهوه

نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره‌گیری از آنها وجود دارد.

دیدن انجیر در فال قهوه

نشانه غم و غصه‌ای می‌باشد که بر او خواهد رسید.

دیدن بادام در فال قهوه

رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا به‌دست می‌آید مغز بادام طالع خوشی دارد.

دیدن بسته در فال قهوه

رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان برطرف خواهد شد.

دیدن پا در فنجان در فال قهوه

عمری کوتاه و زودرس خواهد داشت و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت.

دیدن پرده در فال قهوه

کنجکاو بودن در زندگی، می‌خواهد از اسرار دیگران با خبر شود.

دیدن پلکان در فال قهوه

در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا می‌کند.

دیدن پول در فال قهوه

نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست می‌دهد و از چیزی رنج می‌برد.

دیدن تخم‌مرغ در فال قهوه

در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد.

دیدن تیروکمان در فال قهوه

تعهد دروغی می‌کند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.

دیدن جعبه در فال قهوه

داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازگاری می‌کند.

دیدن چتر در فال قهوه

احتمالاً از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار می‌گیرید ولی تصمیم آنی نگیرید.

دیدن چشم در فال قهوه

بینائی، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می‌باشید.

دیدن چوب در فال قهوه

نفاق و دوروئی است، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است.

تفسیر دیدن حلقه شکسته در فال قهوه

نا‌امیدی، شکست‌خوردن یا به‌هم‌خوردن نامزدی یا خاستگاری.

دیدن خرگوش در فال قهوه

زود‌رنج، در برابر حادثه سریع خود را می‌بازد، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

دیدن خورشید در فال قهوه

روشنی عقل و هوش و دانش است، به استعداد فوق‌العاده‌ای می‌رسد.

آموزش ابتدایی فال قهوه (فال نعلبکی) به صورت ویدیویی

تعبیر و تفسیر فال قهوه

 1. تعبیر (دیدن دود) در فال قهوه : گرفتاری تحمل رنج و عذاب، گرفتار فتنه و بلا شدن.
 2. تعبیر (دیدن روباه) در فال قهوه : حیله‌گر و فریبنده، حیله‌گر و نابکار و فریبنده و دروغگو می‌باشد‌، مواظب باشید.
 3. تعبیر (دیدن زنگوله) در فال قهوه : بگو مگو، دعوا و مرافعه، بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باید.
 4. تعبیر (دیدن سد) در فال قهوه : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده.
 5. تعبیر (دیدن سوزن) در فال قهوه : دوست و غمخوار، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.
 6. تعبیر (دیدن شاخ) در فال قهوه : موفقیت مالی، دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان، از فراوانی خود را نبازید.
 7. تعبیر (دیدن شلوار) در فال قهوه : آبرو و حیثیت، سعی کنید خود را حفظ کنید در‌غیر این‌صورت مشکلات شما دو چندان می‌شود.
 8. تعبیر (دیدن صندلی) در فال قهوه : محبت و دلگرمی از طرف دوستان به شما محبت می‌شود و هدیه گرانبهائی دریافت خواهید کرد.
 9. تعبیر (دیدن فشنگ) در فال قهوه : خطر مواظب اعمال و رفتار خود باشید، یکدندگی نکنید، در رانندگی صبور باشید.
 10. تعبیر (دیدن قارچ) در فال قهوه : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دور‌دست.
 11. تعبیر (دیدن قفل) در فال قهوه : موانع، سد، برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرد.
 12. تعبیر (دیدن قیچی) در فال قهوه : جدائی و دوری، بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و در واقع اختلاف خانوادگی.
 13. تعبیر (دیدن کرم) در فال قهوه : گرفتاری‌های کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید
 14. تعبیر (دیدن کفش) در فال قهوه : برای مرد، زن کدبانو و زیبائی می‌گیرد، برای زن قوت و نیرومندی می‌باشد، ارثیه.
 15. تعبیر (دیدن کوزه) در فال قهوه : با همسر یا کنیز خود همبستر شدن، نزدیکی.
 16. تعبیر (دیدن گلابی) در فال قهوه : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی، به‌ فکر اندوخته باشید، سهل‌انگار نباشید.
 17. تعبیر (دیدن لب) در فال قهوه : نشانگر قرابت و خویشی است، از زخم زبان‌ها نهراسید، احترام و عزت پیدا می‌کنید.
 18. تعبیر و تفسیر (دیدن مرغابی) در فنجان : دعوت به مهمانی و جشن و سمبل پاکی و روان عشق و سعادت زناشوئی، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد.
 19. تعبیر و تفسیر دیدن موش در فنجان : ریاکار و زیان‌بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید.
 20. تعبیر و تفسیر دیدن نخود در فنجان : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.
 21. تعبیر و تفسیر دیدن هدهد در فنجان : خیر، خوشی و رفاه، بزرگی و مقام، پیروزی

هات چاکلت گانودرما دکتر بیز در واقع نوشیدنی گرم با طعم لذیذ شکلات به همراه قارچ گانودرما لوسیدوم می‌باشد

تفسیر اشکال مختلف در فال قهوه

 1. تفسیر خانه در فال قهوه : زندگی خانوادگی خوش ، تندرستی و سعادت
 2. تفسیر کشتی در فال قهوه : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریایی
 3. تفسیر صورت انسان در فال قهوه : فال خوب و ازدواج
 4. تفسیر سر انسان با دو دست دراز در فال قهوه : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
 5. تفسیر خط مستقیم مقطع در فال قهوه : خطر – کسالت – خطر نزدیک به مرگ
 6. تفسیر خط منحنی در فال قهوه : دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه
 7. تفسیر خط منکسر در فال قهوه : کار های درهم – فقر اقتصادی
 8. تفسیر خط تخم مرغی مقطع در فال قهوه : پایان امید – نامه – رسیدن میهمان
 9. تفسیر تپه های منفرد در فال قهوه : خطرات – دوستان بد
 10. تفسیر مستطیل در فال قهوه : در فکر خانواده بودن – گرفتار خانواده – دعوا
 11. تفسیر بالون در فال قهوه : توطئه – عشق نامناسب
 12. تفسیر شکل نامشخص در فال قهوه : غابله – مخالفت – ناراحتی – پول گم کردن
 13. تفسیر دستهای دراز در فال قهوه : حماقت – بی اعتقادی
 14. تفسیر اسب در فال قهوه : تغییرات در وضع زندگی
 15. تفسیر دانه تسبیح در فال قهوه : عشق – صاحب بچه شدن
 16. تفسیر قلعه در فال قهوه : تصادف ناگهانی – دعوا – ترس – مقاومت – امید
 17. تفسیر کوه در فال قهوه : موانع سخت
 18. تفسیر موش در فال قهوه : حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه
 19. تفسیر ابر باران زا در فال قهوه : تغییرات – نزول برکت – گذشتن سختیها
 20. تفسیر گربه در فال قهوه : طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت

معنی اشکال در فال قهوه

 1. تعبیر خرس در فال قهوه : تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی یا کسی
 2. تعبیر کلاغ در فال قهوه : حساس و ظریف بودن – تحول – مهربانی
 3. تعبیر صخرهدر فال قهوه : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 4. تعبیر پا در فال قهوه : پیشروی اهداف – استقامت – حرکت
 5. تعبیر دست در فال قهوه : توانمندی در عمل – قدرت
 6. تعبیر بینی در فال قهوه : قدرت تشخیص – حس فعال
 7. تعبیر دهان در فال قهوه : گفتگو – بازگو شدن – ناگفته ها
 8. تعبیر گوش در فال قهوه : نصیحت پذیری – خبر های تازه
 9. تعبیر پرستو در فال قهوه : خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود
 10. تعبیر شمع در فال قهوه : برآورده شدن حاجت – نذر و نیاز

فال قهوه چند نوع است ؟

فال قهوه دو نوع است. یک نوع فقط با نگاه کردن به نعلبکی تعبیر می شود. در نوع دوم که این روزها مورد استفاده است،ابتدا به فنجان سپس به نعلبکی نگاه کرده،تعبیر می شود.

نحوه گرفتن فال قهوه (فال فنجان)

کمی از قهوه را بعد از خوردن آن داخل فنجان باقی می گذارند. سپس بعد از گرفتن نیتی نعلبکی بر روی فنجان گذاشته شده و برگردانده می شود.

بعد از این که قهوه کمی خنک شده با نگاه کردن به اشکال داخل فنجان تعبیر می شود. بعد از فنجان نوبت نعلبکی است. اضافه های داخل نعلبکی درون فنجان ریخته می شود. و این بار با اشکال داخل نعلبکی فال تعبیر می شود.

نحوه گرفتن فال نعلبکی

آماده کردن قهوه ته نشین شده

مقداری قهوه خیلی ریز برداشته شده و داخل آب داغ جوشانده می شود. کمی از آبش خورده شده و ته مانده آن که نباید زیاد غلیظ باشد داخل نعلبکی صاف،تمیز و خشک ریخته شده و برای پراکنده شدن ته قهوه به همه جای نعلبکی چند بار در جهات مختلف تکان داده می شود و برای آشکار شدن اشکال در جهات مختلف تکان داده می شود.

بعد از آماده کردن قهوه نعلبکی را جلوی خود بگیرید،در ذهن خود خطی از راست به چپ که از وسط نعلبکی بگذرد بکشید و به همین ترتیب خطی خیالی از بالا به پایین طوری بکشید که نقطه تقاطع این دو خط درست وسط نعلبکی باشد.

با نگاه کردن اشکال بالا و پایین خط،معنای آنها را از لیست پایین دریابید. اشکالی که در نعلبکی قهوه آشکار می شود همیشه عینآ مانند اشکال جدول نیست.

کسی که فال قهوه می گیرد باید اشکال نعلبکی را به اشکال جدول تشبیه کند. اشکال بالای خطی که ذهنی کشیدیم مؤثرتر،اشکال پایین خط هم کم تأثیرترند.

به همین شکل،اشکال راست و چپ هم به گونه های متفاوت تعبیر می شود. تعبیر یک شکل متفاوت تر از بقیه اشکال است.

بیشتر بخوانید :

با تشکر از همراهی شما عزیزان با :
با توجه به در خواست های مکرر شما دوستان دلگرم تفسیر فال قهوه را برای شما تهیه نموده ایم.
این صفحه تمامی اشکال فال قهوه را با تعبیر و تفسیر کامل برای شما به طور کامل توضیح داده است.
حال اگر سوالی درباره آموزش خواندن اشکال فال قهوه برای شما پیش آمده میتوانید در انتهای همین صفحه با ما در میان گذاشته و پاسخ خود را دریافت نمایید.
دوستان مشتاق خود را با به اشتراک گذاشتن این صفحه از طریق فضای مجازی آگاه نمایید.
از اعصار گذشته مردم علاقه مند بودند که آینده را پیش بینی کنند لذا برای این منظور اقوام مختلف علوم متنوعی را خلق کرده اند مانند ستاره شناسی ، تعبیر خواب ، طالع بینی ، فال قهوه ، روانشناسی رنگها ، کف بینی ، عدد شناسی ، تاروت وئی جینگ و غیره که کم هم نیستند فال قهوه هم یکی از این علوم به شمار می رود و معایب و مزایا زیر را دارد:
مسلم است که از لحاظ پیش گوئی هر گز نمی توان از فال قهوه انتظار مثلا تعبیر خواب را داشت و لی فال قهوه را میتوان هر روز و هر لحظه به دلخواه گرفت و جالب اینکه هر بار هر فنجان بردارنده حالت روحی همان لحظه است که شما دارید و بجز یک سری احتمالات ثابت که گویای حالات و روحیات طرف است ، میتوان برای هر نوع تصمیم گیری و یا هر برنامه ای که تدوین یافته فالی گرفت و از کم و کیف آن اطلاعاتی بدست آورد ضمن اینکه در عین حال جنبه تفنن و تفریح آن بسیار است در این قسمت شما براحتی میتوانید فال قهوه بگیرید فقط ابتدا باید روش درست کردن قهوه را فرا بگیرید و سپس نحوه ایجاد نقشها با قهوه در ته فنجان را بیاموزید و آنگاه با نگاهی دقیق به ته فنجان تعبیر نقشهای ایجاد شده را بیابید:

تفسیرفال قهوه
آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقام والاتی و در کار بسته اش گشایش ایجاد می شود.

آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است ، حاکم و سر پرست.

آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپر هیزید ، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

آتش بازی : مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار

آبشار : پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

آب فشان : موفقیت و شادی ، در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

آهو : همسر با وفا ، در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی ، زیبایی و کمروئی. همسر با وفا ، در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی ، زیبایی و کمروئی. در طالع خود همسری با وفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزار گروهی را کردن.

آفتاب : سمبل ، دانش ، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد ، و با کسی به نزاع بر خواهد خواست.

آدم : اگر نزدیک دسته باشد ، ملاقات کنندهای خواهیدداشت. اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد ، اختلاف با اطرافیان. اگر نزدیک دسته باشد ، ملاقات کنندهای خواهیدداشت.اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد کادو در یافت می کنید.

ابرو : نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال میباشد.

ابر : خداوند به او علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علم او بهرمند خواهند شد. بعضی مسائل و شبهب را توضیح می دهد.بودن ابرها در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند.

ابر باران زا : بعضی مسائل را توضیح می دهد. بودن ابر در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند. خداوند به او علم و حکمت عطا می کند و مردم از او بهره مند می شوند. تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها

انار : صاحب زنی خوش سیما خواهد شد.

استخوان : نشانی مالی است که معشت و زندگی او را از طریق آن می گذرد.

اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکند. دشمنی بزرگ – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

اسب : آرزو است،به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره می کند. تغییرات در وضع زندگی

اسب سوار : مرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

اتومبیل : دلیل بر آن باشد که آرزو دارد به سفر دور و دراز برود.

اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

انگور : بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت میرسد ، اصراف نکنید.

انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به او ثروتی خواهد رسید.

انگشت : علامت یکی از عادات پنج گانه میباشد.

انسان : دو انسان چهره به چهره،گفتگو و سازگاری؛دو انسان پشت به پشت،به دلخوری؛یک انسان به آمدن مهمان اشاره می کند.بعضی ها دیده شدن انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر می کنند.دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج،دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی،دست در دست بودن دو مرد هم به رسیدن به سازگاری تعبیر می شود.

انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – التماس و زاری

انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که بر او خواهد رسید.

باز : آسایش ، شادی ، بشارت دادن ، رسیدن به مراد و یافتن مال.

بار و اندوخته : پس انداز

بالن : توطئه از جانب افراد زیادی – عشق نامناسب

باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

برج: تصادف ناگهانی – دعوا – ترس – مقا ومت – امید

بادمجان : غم و اندوه به سراغ غم و اندوه نزدیک شد.

بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید مغز بادام طالع خوشی دارد.

بیل : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد ، کوشش کنید.

بطری : مواظب سلامت خود باشید هشدار جرو بحث نکنید.

بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور ، شب نشینی ، با شکوه و عروسی.

بسته : رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

ببر : دشمن دلیل بی باک ، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است.

پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

پاکت : در یافت خبری شاد ، از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

پا : عمری کوتاه و زود رس خواهد داشت و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت. پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر است ، موفقیت در زندگی. رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی.

پرستو : خبر خوب – تحول جهشی که باید در آن محتاط بود.

پروانه : در خیال و اندیشه بر سر می برد و بر اثر ضعف و ناتوانی خود را به هلاکت می رساند. ماجرای عشقی معصوم،شادی های روزانه،و بلند پروازی ، حساس و ظریف بودن ، تحول – مهربانی ، بوالهوسی

پرنده : خبر خوش ، ملاقاتهای سودمند و شادی بخش و ارمقان خوبی در راه دارید ، خبر دهنده بخت و اقبال است.اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند.پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یا شادی اشاره می کند.

پرده : کنجکاو بودن در زندگی ، میخواهد از اسرار دیگران با خبر شود.

پرچم : آماده مشکلات در زندگی باشید و از طحنه خارج نشوید. خطر

پر : تن پروری ، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور و بیکار بار آورده است.

پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن راستی و درستی با مردم است ، مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکند.

پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهد و از چیزی رنج می برد.

پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

پنجره : نشانگر چشم است که گفته اند چشم دریچه روح است که اگر بسته باشد ، ناامیدی میرساند.

پنجره باز: یك شكست خوش عاقبت

پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا میکند.

تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است. در یک دعوا فاتح شدن

تخت : به سفری بزرگ میرود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شود.

تبر : مثل خدمتکاری که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد.

تیرو کمان : تعهد دروغی میکند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.

تیر : حق درستی را زیر پا گذارد ، و نشانه ای است به طرف دوست و دشمن.

تپه های منفرد : خطرات – دوستان بد

توپ : ورزشی و دو میدانی ، با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید. به زندگی سخت و بدون ثبات اشاره می کند.به معنی بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش است.

تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می رود و به جاه و مقامی خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شود.

ترازو : نشانه عدل و انصاف است ، ترازوی میزان ، از عدل و درستی حکم میکند.رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد. موفقیت و خوشحالی.

تخم مرغ بزرگ : بخت و اقبال بزرگ

تخم مرغ بریده شده : یاس و نا امیدی و از بین رفتن بخت و اقبال

جارو : خادم و خدمتکار ، غم و اندوهی خانه دل را پاک می کند و مرتفع می سازد. به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

جاده : سرنوشت زندگی به اهداف و مقاصدش میرسد و حاجتش بر آورده خواهد شد.

جناغ : رسیدن به آروی دیرینه ، پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی ، رسیدن به معشوق.

جعبه : داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازکاری میکند.

جانور،هیولا : حوادث ترسناک

جام : ریخت و پاش ، ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان. جمع شدن دوستان قدیمی

چتر نجات : برای نجات جان خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید. به محافظت و ایمنی در برابر خطرها اشاره دارد.چترباز به یاری و کمک،چتر بسته هم به نرسیدن یاری و کمک تعبیر می شود.

چهارگوش : گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد.

چاقو : طلاق و جدائی ، بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی ، مواظب باشید قطع نشود. قطع ارتباط،درگیری و دعوا ، دعوای غیر منطقی – بی دفاع – خشونت

چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

چادر : حجاب و پوشش است جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

چکش : موفقیت در مشکلات ، در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

چوب : نفاق و دوروئی است ، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است. نفاق و دوروئی است ، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است.

چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می کند مخصوصا بر دوستان نایاب.

چغندر : غم و اندوه و مصیبت ، به غم و اندوه گرفتار می آید ولی زود بر طرف خواهد شد

چشم : بینائی ، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشید. حسادت و چشم خوردن

چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است ، مطیع سرنوشت باشید.

چراغ : کدبانوی منزل است ، زندگی خوش و راحتی داشتن ، آسایش.

حلقه گل : غصه ای که هنوز برطرف نشده است.حلقه بریده شده،رهایی از غصه ها

حوض : علم و دانش ، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن علمش افزونی میابد.

حلقه شکسته : نا امیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

حلقه : خواستگاری ، ازدواج خوشبخت شدن در دو زان زندگی و زناشوئی. انجام یك معامله، خواستگاری و نامزدی

حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان باشد : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

حصار : در بند قرار گرفتن ، جای امن ، چند صباحی احتیاط کنید.

حب : بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

خرس : دشمن بدطینت ، احمق و تند خو ، از این خصلتها دوری کنید. تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی

خرچنگ : بد اخلاقی ، کینه توزی ، فرومایگی ، احتیاط را از دست ندهید.

خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن

خط : خطوط کج به دوستی های ساختگی و ظاهری، دراز زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت و پروژه ؛خط مستقیم شکسته،به بیماری؛خط شکسته به مشقت و بی پولی؛خط مستقیم،به درآمدی متوسط،راحتی و آرامش اشاره می کند. سفر، یك پروژه كه اگر خط مشخص و واضح باشد به معنای موفقیت آمیز بودن آن است.

خط تخم مرغی مقطع : پایان امید – نامه – رسیدن مهمان

خط منکسر (شکسته) : کار های در هم – فقر اقتصادی – افلاس

خط منحنی : دوستان نا مناسب – خیانت – دسیسه

خط مستقیم مقطع : خطر – کسالت – خطر نزدیک به مرگ

خط مستقیم بلند : زندگی طویل با حوادث – مسافرتهای سودمند

خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام – خوش و متوسط

خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها،خانه ای داخل درخت،ازدواجی خوشحال کننده؛خانه ای در محلی خلوت،میراث ، زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت

خیمه : تامین مالی ، آفزایش مال و نعمت ، نگران آینده نباشید.

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است ، به استعداد فوق العاده ای میرسد. برکتی بزرگ – حمایت والدین

خنجر : خطر بزرگ ، کسالت ، از دوستان نایاب بپرهیزید.

خفاش : شنیدن خبر ناگواری عاقبت ناخوشایند ، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی.

خروس : شانگر شهوت و غرور است ، اختار و آماده باشی است برای شما. نوید و مژده،کاری خیر

خرگوش : زود رنج ، در برابر حادثه سریع خود را میبازد ، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

داس : با رنج و زحمت مالی یا نعمتی را بدست آوردن ، درو کردن.

دود : گرفتاری تحمل رنج و عذاب ، گرفتار فتنه و بلا شدن

دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن ، دلالت بر خوشی زندگی است. گفتگو – بازگو شدن نا گفته ها

دندان : ذلالت بر یکی از اعضای خانواده است ، خانواده و بستگان ، غم و انده ، گزند و زیان.

دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر غم و اندوه و تنگدستی است.

دست: دوستی و مهربانی ، انرا با مهربانی بپذیرید. توانمندی در عمل ، قدرت

دست های دراز : حماقت – بی اعتقادی

در : حفره مقعد. کار با ادارات دولتی

درخت : فراوانی،پیروزی در بازی،بیهوده بودن سرمایه گذاری ، گشاده دستی – شانس در قمار و لاتاری

درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

دامن : رنج و اندوه در برابر عشق ، نا امیدی ، در بمقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق میشوید.

دانه تسبیح : عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

دیوار : مانع ، دفاع از حریم ، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

دیگ : صاحب خانه ، کد بانوی خانه ، خدمتگذار به افراد نیازمند و تهی دست.

رختخواب : رختخوابی مرتب به ثبات و ذکاوت،رختخواب نامرتب به نامنظمی و بی قراری اشاره دارد.

راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.راهی طولانی و مستقیم،به زندگی طولانی و بدون زحمات،راه پرمانع و مشقت ها اشاره می کند.ء به تعداد آنها راه های که انجام می دهد. اگر سر راه بسته باشد انجام نمی گیرد و اگر باز باشد خاتمه می یابد و به انجام می پذیرد.

ریسمان :عمر طولانی ، سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

روباه :حیله گر و فریبنده ، حیله گر و نابکار و فریبنده و دروغگو میباشد ، مواظب باشید.

زنگوله : بگو مگو ، دعوا و مرافعه ، بگو مگو با اقوام و خویشان ، صبور باید.

زنبور عسل: مال و نعمت ، خیر و برکت ، ارث و میراث از راه صحیح.

زنبور : شخص مزاحم ، از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید،شادی

سوزن : دوست و غمخوار ، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.

سگ : دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار. سگ دونده به دریافت خبری خوب؛سگ خوابیده،به تنبلی و شوخی بی مزه.

سطل : مدد گرفتن ، کنیز ، خدمتکار ، خدمتکاری به خدمتش در می آید و یا کنیزی زیبا می خرد.

سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

ستاره : مقام و منزلت ، با علما و دانشمندان ملاقات میکند. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن ، به معنی شانس است.به خوش شانسی،خوشبختی مداوم،انتظار طولانی تعبیر می شود.

سپر : پناه دهنده از امور ناپسند ، محافظت شده از جائی.

ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

سکه : رهائی از فقر و بدبختی ، نجات پیدا کردن از قرض و بدهی. علامت پول

سر شیر : برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی

سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

سیب : صاحب فرزند شدن ، با خیر و خوشی از راه دور دریافت کردن. برکت – کامل و خوب بودن

سوسک : قبل از اینکه آبرویتان برود کناره گیری کنید ، رسوائی و بدبختی. به وجود بعضی مسائل کوچک و اجباری بودن حل این مسائل اشاره دارد.

سوسمار : دشمن نادان ، قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده ، آنهائی که کمراه می کنند از ایشان دوری کنید.

شاخ : موفقیت مالی ، دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان ، از فراوانی خود را نبازید.

شمع : شمع روشن عزت و نعمت است ، شادی و سرور به خانه شما روی می آورد. محقق شدن یك آرزو، دریافت كمكی از ماورا و قابلیت عمل كردن به یك قول بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

شمشیر : مبارزه با دشمن ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

شلوغی : شرکت در یک اجتماع

شهاب : خبر های غیر منتظره – امیدواری

شتر : ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

شکل نا مشخص : قابله – مخالفت – ناراحتی – پول گم کردن

شلوار : آبرو و حیثیت ، سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دو چندان می شود

شطرنج : تهمت و دروغ ، بر کسی به باطل غلبه کردن ، بر او تهمت می بندند و می گویند.

صورت انسان : فال خوب و ازدواج

صندلی : محبت و دلگرمی از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد. به بهتر شدن کارها از هر نظر،تمام شدن یک چیز تعبیر می شود. ارتقا در کار – ریاست

صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

صلیب : پیروزی در یك كار سخت ، مرگ یکی از دوستان یا فامیل

صلیب و تاج : مورد توجه مطلوب واقع شدن

طاووس : شكوه و جلال، تجمل، چیزی كه موجب افتخار شود.فخ فروشی – غرور

ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

صدف : دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد.

عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

عصا : دیدار خوش ، ملاقات با اقوام و دوستان ، شنیدن خبر خوش از خویشاوندان. تکیه گاه – یاور ، متکی به چیزی بودن

عینک : افراد عاقل و روشن ، روشن بینی و قضاوت صحیح و درست کردن.

عقرب : جدائی ، هرج و مرج ، حسادت ، بدجنسی ،زیاد شدن رنج و زحمت و تحمل خسارت.

فیل : سمبل بزرگی ، قدرت و منزلت ، دوست دانشمند ، با آنها هم صحبت شوید. قدرت و موفقیت

فندق : بدست آوردن ثروت و مال از طرف فرد بخیل.

فنجان : در اثر کار و کوشش ، نتیجه مطلوب بدست آوردن ، هدیه و پاداش گرفتن.

فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

فشنگ : خطر مواظب اعمال و رفتار خود باشید ، یک دندگی نکنید ، در رانندگی صبور باشید.

قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دور دست.

قوری : خادم و خدمتگذار ، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید. حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

قو : سمبل وقار ، دوستی ، ایمان ، به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن. ازدواج با عشق – متانت در رفتار

قلم : رفع نگرانی ، بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

قفل : موانع ، سد ، برای رسیدن به مقصود ، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرد. مشکلات حل نشدنی – گرفتاری

قفل و کلید : پیدایش راه حل – ازدواج

قلب : روابط عاطفی

قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک است.

قرص : بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق ، عشق و دوستی.

قیچی : جدائی و دوری ، بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و در واقع اختلاف خانوادگی. به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع ، ارث ، مسافرت دریا و سفری خوش. خبری خوب،سفری طولانی

کژدم : دشمن ضعیف ، تحمل دردسر و ناراحت کننده دشمن نادان ، شما را غمگین میکند.

کرم : گرفتاریهای کوتاه و کوچک ، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها ، موانع سخت

کلاغ : حساس و ظریف بودن – تحول – مهربانی

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا

کتاب : گشایش در کارها ، دوست صمیمی و وفادار و دانشمند ، هرگز اورا ترک نکنید. تحصیل – تفکر

کت : گرمی ، عشق و محبت ، خلق و خوی بد خود را عوض کرد

کاسه : رزق و روزی ، درماندگی ، از راه فقر و مکنت روزی بدست آوردن.

کوزه : با همسر یا کنیز خود همبستر شدن ، نزدیکی.

کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید ، فرزندی پسر. به دست آوردن موفقیت به سختی،بدی و مشقت تعبیر می شود

.کلید : حل مشکلات ، پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند ، موفقیت همه جانبه. گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

کلاه : رسیدن به جاه و مقام ، باپشتکار به مقام رسیدن ، از حیله دوستان خود را پنهان کنید. خبر دهنده موفقیت است.نشان دهنده موفقیت های نهانی همراه با ریسک می باشد.

کفش : برای مرد ، زن کدبانو و زیبائی میگیرد ، برای زن قوت و نیرومندی می باشد ، ارثیه.مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان نا خوانده – خواستگار

کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی ا ، فریب و نیرنگ است ، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید.

گوش: نصیحت پذیری – خبر های تازه

گل : شادی بزرگ،دوستی واقعی،جوان حساس و خجالتی، خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

گاو : فراوانی محصولات نعمت فراوان بدست آوردن

گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه ، خوشبختی به شمار میآورد و ناراحتیها بر طرف می شود. به معنای نذر است.

گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه ، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی ، بفکر اندوخته باشید ، سهل انگار نباشید.

گردن بند : عشق و نامزدی و شروع آن ، گردن بند پاره قهر و جدائی.

گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان ، برای شما دوستان خوبی نمیباشند ، ریا کار و خائن ، طنازی ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج (اگر سفید باشد خوب و اگر سیاه باشد بد است)

لب : نشانگر قرابت و خویشی است ، از زخم زبانها نهراسید ، احترام و عزت پیدا میکنید.

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی

مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دور اندیشی ، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید. به کار وتلاش،باغیرت بودن،دریافت مزد زحمات

مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان ، بخشش ، اجسان می کنید.

مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن و سمبل پاکی و روان عشق و سعادت زناشوئی ، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد.

مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

مربع : میراث و سود را توضیح می دهد.اگر بزرگ باشد به معنی سود و بهره ای بزرگ است. خانه تازه ، سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.ء

مار : سمبل دشمنی است.دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند. امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد

ماهی : موفقیت و شانس،خوشحالی کوتاه مدت ، پولی كه میزان آن متناسب با اندازه ماهی است.، سعادتموقت – خوشبختی منتهی به بدبختی

مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر

میمون : زیرکی- موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

ماه : عشق و نامزدی ، ازدواج ، با همسری خوش سیما و صاحب مقام ، ازدواح میکنید. ناراحتی روحی و روانی.ماه تمام به ماجراهای عشقی.ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر می شود.

میخ : سمبل پلیداری و مقاومت ، اگر به کار خود واقف هستید آنرا رها نکنید. تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

موش : ریا کار و زیان بار ، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت ، حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه ،

موش(صحرایی): دزدی

نهنگ : خیر و روزی، مسئله بزرگ قابل حل

نوزاد: رهایی از غصه های کوچک،آرامش خانواده

ناقوس : خبر گرفتن

نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد ، راه نجات برایتان باز است.

نرده بام : موفقیت و پیروزی ، موفقیت شما حتمی است بت شکیبائی آنرا دنبال کنید. به پیشرفت،کار زیاد و پیشروی،رسیدن به رفاه اقتصادی. موفقیت اجتماعی، ترقی، تغییر

نخود : نشانگر غم و اندوه است ، در اثر مقاومت آنرا پشت سر خواهید گذاشت.

خرگوش در فال قهوه |طاووس در فال قهوه

نان : سمبل سرور و خوشحالی است ، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند

نامه : در انتظار خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت ، مسافرت دریائی.

هیزم : سخن چینی و بد عملی ، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بیند.

هواپیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت ، نشانگر راه سریعی است به هدف. به سفری ناگهانی،رو به راه شدن کارها تعبیر می شود.مسافرت هوایی ، راه دور ، خبر از مسافر

هدهد : خیر ، خوشی و رفاه ، بزرگی و مقام ، پیروزی

V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیتدر این قسمت از سابت 21 شکل متفاوت در فال قهوه را برای شما عزیزان به اشتراک قرار داده ایم مانند دیدن دندان و کفتار در فال قهوه

1.دیدن دندان در فال قهوهذلالت بر یکی از اعضای خانواده است، خانواده و بستگان، غم و اندوه، گزند و زیان

 1. دیدن قوری در فال قهوهخادم و خدمتگذار، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید
 2. دیدن دیوار در فال قهوهمانع، دفاع از حریم، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد

4.دیدن کفتار در فال قهوهنشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید

5.دیدن زنبورعسل در فال قهوهمال و نعمت، خیر و برکت، ارث و میراث از راه صحیح

6.دیدن کمان در فال قهوهفرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می‌آید، فرزندی پسر

7.دیدن ستاره در فال قهوهمقام و منزلت، با علما و دانشمندان ملاقات می‌کند

8.دیدن گردن‌بند در فال قهوهو نامزدی و شروع آن، گردن‌بند پاره قهر و جدائی

9.دیدن سگ در فال قهوهدشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار

 1. دیدن لامپ در فنجان قهوهبه سوی روشنی و خوشبختی گام بر‌می‌دارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد

11.دیدن سیب در فال قهوهصاحب فرزند شدن، با خیر و خوشی از راه دور دریافت‌کردن

12.دیدن مرغ در فال قهوهبه مال و ثروتی دست پیدا می‌کند ولی مواظب باشید بیهوده آن‌ را از دست ندهید

13.دیدن شطرنج در فال قهوهتهمت و دروغ، بر کسی به باطل غلبه‌کردن، بر او تهمت می‌بندند و می‌گویند

14.دیدن مورچه در فال قهوهنشانگر داشتن پشتکار و دور‌اندیشی، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق می‌شوید

15.دیدن صدف در فال قهوهدیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد

16.دیدن نان در فال قهوهسمبل سرور و خوشحالی است، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا می‌کند

17.دیدن عینک در فال قهوهافراد عاقل و روشن، روشن‌بینی و قضاوت صحیح و درست کردن

 1. دیدن نیزه در فال قهوهبه مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت، مسافرت دریائی
 2. دیدن فیل در فال قهوهسمبل بزرگی، قدرت و منزلت، دوست دانشمند، با آنها هم‌صحبت شوید

20.دیدن آبشار در فال قهوهپیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

 1. دیدن قطار در فال قهوهمسیر زندگی سختی را طی‌کردن و از اهداف خود بیمناک است

خرید قهوه گانودرما دکتر بیز با قیمت ویژه تعداد محدود موجو شد

 

دکمه بازگشت به بالا