جامعهکسب و کار ایرانیان

بخشنامه تعدیل اقساط مهریه

موضوع این مقاله از وکیل چی، درخواست تعدیل اقساط مهریه و کاهش اقساط مهریه است. در وضعیت اقتصادی کنونی و رو به افزایش بودن هر روزه قیمت سکه باعث شده دادخواست تعدیل اقساط مهریه در مدت اخیر به شدت افزایش یابد و با توجه به این شرایط اغلب با تعدیل اقساط مهریه در دادگاه موافقت می گردد.

به نقل از بهترین وکیل در شیراز؛ در صورت تغییر وضعیت مالی زوج و افزایش بی رویه سکه پس از صدور حکم اعسار، هر کدام از طرفین دعوی می‌توانند با ارائه دلیل و اثبات وضعیت مالی جدید معسر، از دادگاه درخواست کنند که اقساط مقرر را حسب مورد افزایش یا کاهش دهد. به این منظور، باید دادخواست تعدیل اقساط مهریه به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کنید. زوجه پس از عقد نکاح به عنوان مالک مهریه شناخته می شود، و می تواند در هر زمانی پس از عقد نسبت به دریافت مهریه خود اقدام نماید. این در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار گردد.

اسامی وکلای شیراز |بهترین وکیل پایه یک شیراز

زمان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط مهریه

بنابراین مطابق با تبصره ۲ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط مهریه برای محکوم علیه و محکوم له وجود دارد. درصورتی که مرد توان مالی پیدا کند ( مثلاً ارث به او برسد ) یا قیمت سکه افت محسوسی داشته باشد زن می تواند دادخواست تعدیل افزایش سکه بدهد.

در اینصورت، زوجه میتواند با معرفی اموال قابل توقیف مهریه خود را یکجا یا با اقساط بیشتری دریافت کند و یا اگر مرد اوضاع مالی اش رو به کاهش برود یا زوج دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد می تواند دادخواست ( کاهش اقساط مهریه ) را بدهد.

تبصره۲ ” هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.”

شرایط تعدیل اقساط مهریه

  1. دادنامه صادره قطعی شده باشد.
  2. حداقل چند ماهی از قطعیت دادنامه سپری شده باشد.
  3. وضعیت اقتصادی و تورم سیر صعودی داشته باشد یا اینکه برای خواهان وضعیت اقتصادی و مالی جدید بوجود آمده باشد.

با توجه به مطالب فوق، جهت طرح دعوی تعدیل اقساط مهریه باید دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت مهریه، دادنامه قطعی اعسار از پرداخت مهریه و هر دلیل و مدارکی که می تواند توجیه کننده دادگاه جهت تعدیل اقساط مهریه باشد ضمیمه دادخواست گردد.

مرجع صالح بری رسیدگی به تعدیل اقساط مهریه

دادخواست تعدیل اقساط مهریه در دادگاهی مطرح می شود که هم خواسته اصلی ( مطالبه مهریه ) در آن مطرح و رسیدگی شده و هم دادنامه اعسار از پرداخت مهریه را صادر نموده است.

نحوه طرح دعوی تعدیل اقساط مهریه

دادخواست تعدیل اقساط مهریه از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت می شود. به دادخواست تعدیل اقساط باید استشهادیه نیز ضمیمه گردد. این استشهادیه توسط چهار نفر شاهد و گواه آگاه به احوال اقتصادی و معیشتی خواهان تعدیل اقساط مهریه، تهیه می شود. اگر در وضعیت درآمدی خواهان تغییری بوجود آمده، فیش حقوقی یا ضمیمه کردن قرارداد اجاره و موارد دیگری که موجب اثبات وضعیت جدید مالی خواهان می باشد پیوست خواهد شد.

پس از ثبت و ارجاع و تعیین شعبه، تعیین وقت صورت می گیرد و وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می گردد. در جلسه رسیدگی طرفین دعوی باید با ارائه مدارک خود و شهود خود خواسته خود را از دادگاه بخواهند. شهود نباید از بستگان درجه یک خواهان باشند در ضمن باید از میزان محکوم به و میزان درآمدی خواهان اطلاع داشته باشند.

پس از تمام این مراحل و اتمام جلسه رسیدگی رای صادر می گردد و به طرفین ابلاغ می شود. البته این رای قابل تجدید نظر خواهی است و طرفین حق دارند نسبت به این رای اعتراض نمایند پس از انقضای مدت تجدید نظر خواهی، دادنامه به طرفین ابلاغ می شود.

دادنامه تعدیل اقساط مهریه به قسمت اجرای احکام شعبه صادرکننده ی رای ارجاع می شود و اجرای حکم مطابق دادنامه به اجرا در می آید. این حالت چنانچه پرداخت اقساط مهریه با تاخیر یا عدم پرداخت مواجه شود زوجه می تواند با عنایت به ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی با مراجعه به اجرای احکام حکم جلب مرد را بگیرد تا مهریه را وصول نماید.

متن بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص مهریه

رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور

نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.

بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.  رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی (24/7/1397).

چه زمانی باید نسبت به طرح دعوی تعدیل مهریه اقدام نماییم ؟

دعوای تعدیل تقسیط مهریه را زمانی می توان مطرح کرد که مهریه قبلا برابر حکم صادره از دادگاه تقسیط شده و حتی مقداری از این اقساط نیز پرداخت شده باشد. فرض کنید، زوجه دادخواستی به طرفیت همسر خود به خواسته مطالبه مهریه به تعداد چهارصد عدد سکه طلا تمام بهار آزادی تقدیم دادگاه صالح نماید،

با فرض اینکه دعوی اعسار زوج مورد پذیرش دادگاه واقع شود؛ دادگاه در ضمن حکم اعسار در خصوص شرایط پرداخت مهریه به نحو اقساط تعیین و تکلیف خواهد کرد. در حقیقت دادگاه ضمن پذیرش اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه، وی را مکلف می نماید به جای پرداخت یک جای محکوم به؛ مهریه را به صورت اقساط در حق زوجه پرداخت نماید.دادگاه پس از رسیدگی زوج را محکوم به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر کرده که متعاقب آن زوج به علت عدم توانایی مالی جهت پرداخت یک جای محکوم به اقدام به تقدیم دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه می نماید.

پس از طی مراحل فوق چنانچه با گذشت زمان شرایط پرداخت اقساط مهریه دچار تغییر و تحول گردد، مثلاً شرایط اقتصادی جامعه به گونه ای باشد که سکه نسبت به گذشته با افزایش قیمت یا افت فاحش قیمت مواجه شود یا تغییراتی در وضعیت مالی زوج پدید آید می توان، در خصوص طرح دعوی تعدیل اقساط مهریه اقدام نمود.

سوالات متدوال :

آیا زوجه می تواند نسبت به طرح دعوی تعدیل اقدام نماید؟

زوجه هم میتواند دادخواست تعدیل در تقسیط مهریه را بدهد. این در صورتی است که بتواند توانایی مالی زوج را ثابت کند مانند اینکه زوج پس از حکم اعسار صاحب ارث شود و یا حقوق ماهیانه اش افزایش پیدا کند. در این مورد زوجه پس از اطلاع از تغییر در وضعیت زندگی و یا درآمد زوج میتواند این دادخواست را به دادگاه صادر کننده رای اعسار تقدیم نماید.

بنابراین، دعوی تعدیل اقساط مهریه می تواند از جانب هر یک از زوج یا زوجه مطرح گردد. بنابراین  زوجه نیز حق دارد در صورتی که ثابت نماید وضع اقتصادی شوهر بهتر شده است و یا سکه نسبت به زمان صدور حکم کاهش محسوس داشته است، تقاضای افزایش اقساط مهریه کند.

چه زمانی برای دادخواست تعدیل مهریه به وکیل مراجعه کنیم؟

اگر شما فرصت و زمان کافی برای طرح دعوی ندارید یا در صورتی که از قوانین و تغییرات انها اطلاع کافی ندارید، میتوانید قبل از طرح دعوی با مشورت نمایید تا ضمن قرار گرفتن در مسیر صحیح از اتلاف وقت و هزینه خود جلوگیری نمایید. تنظیم دادخواست و ارائه ادله مربوط به اثبات هر دعوی امری تخصصی می باشد که وکلای دادگستری با کسب آموزش های تئوری و عملی در انجام این مهم از متخصصین به حساب می آیند.

دکمه بازگشت به بالا